2015-09-15 10:09Nyheter

Vätternrundan inför lojalitetsprogram

null

Vid anmälan kan en s.k. lojal deltagare välja om hen vill utnyttja sin rätt till garanterad startplats eller inte. Är samtliga deltagare i en grupp s.k. lojala deltagare bör samtliga deltagare eller gruppledaren kryssa i att de vill använda sin lojaltetsfördel. En sådan grupp kommer att hållas intakt och samtliga garanteras en startplats med samma starttid.

I de fall som hela gruppen, även deltagare utanför lojalitetsprogrammet, lyckas få en startplats påverkas inte gruppen alls. Samtliga kommer då att få samma starttid.

Har däremot startplatserna för deltagare utanför lojalitetsprogrammet tagit slut kommer gruppen att splittras.

De deltagare i gruppen som valt att utnyttja sin lojalitetsplats, garanteras däremot en plats i loppet. De flyttas till en ny grupp och får en ny gemensam starttid.

Viktigt att veta är att även om man skickat in intresseanmälan och valt att kryssa i att man vill använda sin lojalitetsplats MÅSTE man  ändå anmäla sig den 4 november för att få en garanterade plats.

Mvh Vätternrundan


Om Vätternrundan

Vätternrundan är världens största motionslopp på cykel och arrangeras sedan starten 1966 av den ideella föreningen Motala AIF. Årligen deltar ca 38 000 cyklister från hela världen i loppen under Cykelveckan. Vätternrundan innefattar även Halvvättern 150 km, Tjejvättern 100 km, Vätternrundan 100 km, MTB-Vättern och Minivättern. Vätternrundan är en del av den svenska folksjälen. Vätternrundan blev 2013 det första idrottsarrangemanget i Sverige certifierade enligt ISO 20121, standard för hållbarhet vid evenemang.


Kontaktpersoner

Andreas Andersson
Kommunikationsansvarig
Andreas Andersson