2019-10-15 12:00Pressmeddelande

Anmälan till Vätternrundan flyttas fram

Foto: Petter BlombergFoto: Petter Blomberg

Anmälan till Vätternrundan 300 km flyttas fram en månad och öppnar den 27 november.
- Vi tittar på förändringar av bansträckningen som är relativt stora, säger Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan. Innan vi öppnar anmälan vill vi kunna ge cyklisterna en tillräckligt bra bild av loppet de anmäler sig till.

Vätternrundan har under en längre tid övervägt förändringar av olika delar av banan, kanske framför allt bansträckningen vid norra Vättern. Det är en trång del av banan som många deltagare tycker behöver ses över.

- Vi strävar hela tiden efter att höja upplevelsen av våra arrangemang, inte minst genom tryggare och säkrare lopp, säger Gunilla Brynell-Johansson. Vi gjorde en extra deltagarundersökning efter årets lopp och den stärkte vår bild av att vi behöver göra något när det gäller sträckningen efter Hammarsundet.

En omfattande planerad ombyggnad av riksväg 50 har också ökat behovet av en alternativ sträckning av banan. Därför har Vätternrundan under hela sommaren och hösten arbetat intensivt med en översyn av bansträckningen, i samverkan med Trafikverket.

- Vi har flera olika alternativ, säger Gunilla Brynell-Johansson, och det är ett stort arbete. Vi behöver provköra alla alternativ och tänka igenom varje meter av vägen. Vi tittar på varje enskild korsning och vi går igenom hur depåerna skulle kunna ligga.

- Det är många parametrar att ta hänsyn till innan vi har ett beslutsunderlag klart för vår tillståndsansökan till länsstyrelsen.

Därför skjuter Vätternrundan nu upp öppningen av anmälan till den 27 november. Då räknar man med att det ska finnas ett väl underbyggt beslutsunderlag för den tänkta bansträckningen, om det blir någon förändring och i så fall hur den nya sträckningen ska se ut.

- Förändringar är en normal del i vår verksamhet och det är inte alltid vi har alla detaljer klara när vi öppnar anmälan. Men just den här förändringen tror vi kan upplevas som relativt stor i och med att vi diskuterar en förlängning av banan. Därför vill vi kunna ge cyklisterna en tillräckligt bra bild av loppet de anmäler sig till innan vi öppnar.

- Allt vi gör, gör vi av en enda anledning – att göra det bättre för våra deltagare. Det är vårt enda mål. Vi vill ge dem ett säkrare, tryggare och vackrare lopp.


Om Vätternrundan

Vätternrundan är världens största motionslopp på cykel och arrangeras sedan starten 1966 av den ideella föreningen Motala AIF. Årligen deltar ca 38 000 cyklister från hela världen i loppen under Cykelveckan. Vätternrundan innefattar även Halvvättern 150 km, Tjejvättern 100 km, Vätternrundan 100 km, MTB-Vättern och Minivättern. Vätternrundan är en del av den svenska folksjälen. Vätternrundan blev 2013 det första idrottsarrangemanget i Sverige certifierade enligt ISO 20121, standard för hållbarhet vid evenemang.