2021-05-26 10:54Pressmeddelande

Gunilla Brynell-Johansson får Svensk Cyklings opinionspris 2021

Gunilla Brynell-Johansson, vd Vätternrundan.
Fotograf: Micke Fransson/VätternrundanGunilla Brynell-Johansson, vd Vätternrundan. Fotograf: Micke Fransson/Vätternrundan

Svensk Cyklings opinionspris lyfter fram insatser som påverkar möjligheten till ökad cykling i Sverige. I år går priset till Vätternrundans vd Gunilla Brynell-Johansson. Hon får det bland annat för sitt enträgna arbete för möjligheten till att kunna motionera säkert på cykel. 

Motiveringen till Svensk Cyklings opinionspris 2021 lyder:

“Gunilla Brynell-Johansson har sedan 2016 lett Vätternrundans verksamhet. Vätternrundan är den överlägset största motivatorn och moroten för att få upp svenskarna på sadeln och cykla för motion och glädje. Under Gunillas ledning har också Vätternrundan intagit en position som ledande motionslopp i arbetet med att verka för folkhälsan i Sverige också mer generellt.

Gunilla ses ofta i maktens korridorer där hon propagerar för motion i allmänhet och cykling i synnerhet. Under Gunillas ledning har Vätternrundan kontinuerligt arbetat för att öka säkerheten för cyklister. Hon har startat upp pilotprojekt med Trafikverket som har pågått under flera år. Detta projekt har även inkluderat Folksam med ett ökat säkerhetsarbete där Vätternrundan har varit en del av deras forskning kring säkerhet runt cykelarrangemang.

Genom sitt engagemang har Gunilla skapat större säkerhet för cyklister som genomför motionslopp, en förståelse hos myndigheter hur man kan förbättra säkerhet kring motionslopp i allmänhet och även en förståelse hos politiker över de utmaningar som svensk cykelsport står inför.

Utan tillgång till vägen finns det ingen cykelsport. Utan säkra omkörningar, t.ex. genom 1,5 metersregeln, blir cykelsporten för osäker. Kring dessa och andra frågor är Gunilla en ledande ambassadör. Dessutom har Gunilla tagit en ledande roll när Sveriges motionsarrangörer samarbetar och hon har också engagerat sig i de olika cykelformerna via Svensk Cykling.”
 

Svensk Cykling började 2010 att dela ut ett pris till en eller flera personer, företag, organisationer, fenomen eller institutioner som genom opinionsbildning påverkat samhällets syn på cykling i en konstruktiv anda. 

Svensk Cyklings opinionspris till Gunilla Brynell-Johansson delades ut under onsdagen i samband med den årliga Cykelkonferensen som arrangeras av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
 
Tidigare pristagare:
2020: Daniel Helldén (MP), Stockholm
2019: Jeroen Wolfers och Christian Gillinger (Cyklistbloggen)
2018: Henrik Oretorp, ordförande Svenska Cykelstäder
2017: Anna Niska, ansvarig för cykelforskningen på VTI
2016: Patrik Kronqvist, ledarskribent Expressen
2015: Lotta Finstorp (M) och Johan Andersson (S)
2014: Karolina Skog (MP), Malmö
2013: Kent Johansson (C)
2012: Per Anckersjö (C), Stockholm
2011: Karin Svensson Smith (MP), Lund
2010: Anneli Hulthén (S), Göteborg

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Elm, vd Svensk Cykling, 0704-58 01 08, klas.elm@branschkansliet.se
Gunilla Brynell-Johansson, 0141-22 32 96, gunilla.brynell@vatternrundan.se

Om Svensk Cykling
Svensk Cykling samlar Sveriges cykelorganisationer under samma tak. Tillsammans blir vi en starkare röst för cykling i Sverige. I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelstäder, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.

www.svenskcykling.se


Om Vätternrundan

Vätternrundan är världens största motionslopp på cykel och arrangeras sedan starten 1966 av den ideella föreningen Motala AIF. Årligen deltar ca 36 000 cyklister från hela världen i loppen under Cykelveckan. Vätternrundan innefattar även Halvvättern 150 km, Tjejvättern 100 km, Vätternrundan 100 km, MTB-Vättern, Minivättern och höstarrangemanget Vättern Bike Games. Vätternrundan är en del av den svenska folksjälen. Vätternrundan blev 2013 det första idrottsarrangemanget i Sverige certifierade enligt ISO 20121, standard för hållbarhet vid evenemang.