2024-02-22 07:00Pressmeddelande

Vätternrundan – en unik testbädd för en säkrare trafikmiljö

Foto: Micke Fransson/VätternrundanFoto: Micke Fransson/Vätternrundan

Det nära samarbetet mellan Folksam och Vätternrundan för att öka trafiksäkerheten fortsätter. Strax före jul beviljade Trafikverket en ansökan om bidrag till ett nytt forskningsprojekt under 2024.
– Vätternrundan är en unik testbädd för att hitta lösningar som ska göra trafiken säkrare för både cyklister och andra trafikanter, säger Helena Stigson, forskningsansvarig på Folksam.

En säker trafikmiljö under loppen är A och O för Vätternrundan. Sedan 2017 har därför organisationen genomfört olika projekt tillsammans med Folksam för att höja säkerheten. Det har bland annat mynnat ut i färre skyltar på vägarna och inte minst den nya bansträckningen som lanserades för fyra år sedan. Något som har inneburit färre olyckor och en ökad upplevelse av trygghet för cyklisterna.

Nu står det klart att satsningen fortsätter. Genom Skyltfonden ska Folksam och Vätternrundan tillsammans med Trafikverket få ny kunskap om fler eventuella problemområden.
– Vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten och det är ett viktigt samarbete för oss. Och det här handlar inte bara om Vätternrundans lopp. Det är även viktig information som kan appliceras på all typ av cykling och därmed medverka till att öka säkerheten i samhället i stort. Resultaten kan också bidra till att utveckla fordonssystem för att detektera oskyddade trafikanter, säger Oliver Henriksson, säkerhetsansvarig på Vätternrundan.

Att det sker just under Vätternrundan är naturligt, menar Helena Stigson:
– Det ger en unik möjlighet att på kort tid studera interaktionen mellan ett stort antal trafikanter i en given situation. Här kan vi göra ett test under ett dygn, som i vanlig trafik hade tagit flera månader att göra i samma omfattning. Dessutom skapar det resultat som bedöms vara överförbara till vanlig trafik.

Mätningarna genomförs med hjälp av ett avancerat kamerabaserat system från Viscando. Under sommarens lopp kommer projektet främst att undersöka tre delar:
• Korsningsmiljö där cyklister och bilister måste samsas för att komma fram.
• Sammanvävning av bilister och cyklister vid avsmalning av 2+1-väg till 1+1-väg.
• Interaktionen mellan cyklister.
– Det här är områden som vi har identifierat utifrån tidigare säkerhetsenkäter att cyklisterna känner sig otrygga i. Särskilt delar av banan där de måste samsas med bilister på smala sträckor. Vi har också sett att omkörning av klungor är ett riskmoment, säger Helena Stigson.

Vätternrundan kommer därför också att arbeta med riktade utbildningsinsatser för att kommunicera hur deltagarna ska cykla på ett säkert sätt.
– Det är viktigt att som deltagare visa hänsyn och tänka på att det är ett motionslopp, där den vanliga trafiken pågår samtidigt. Vi rekommenderar därför att inte cykla fler än två i bredd, speciellt inte i situationer som vid sammanvävning på 2+1-vägar, säger Oliver Henriksson.

Efter loppen kommer mätningarna att analyseras av en referensgrupp bestående av personer från Vätternrundan, Folksam, Trafikverket, Viscando och Koucky & Partners. Tillsammans med säkerhetsundersökningarna ska resultaten ge ny kunskap om hur skador och olyckor ska kunna undvikas i framtiden – såväl under loppen som för infrastrukturprojekt över lag.


Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och företaget är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

 


Om Vätternrundan

Vätternrundan är en del av den svenska folksjälen och ett av världens största motionslopp på cykel. Vätternrundan arrangeras sedan starten 1966 av den ideella föreningen Motala AIF. Årligen deltar ca 36 000 cyklister från hela världen i loppen under Cykelveckan – som förutom Vätternrundan 315 km innefattar Halvvättern 150 km, Tjejvättern 100 km, Vätternrundan 100 km, MTB-Vättern och Minivättern. Vätternrundan blev år 2013 det första idrottsarrangemanget i Sverige som certifierades enligt ISO 20121, en standard för hållbarhet vid evenemang.


Kontaktpersoner

Oliver Henriksson
Säkerhetsansvarig
Oliver Henriksson