2023-03-24 06:05Pressmeddelande

Vätternrundan lanserar ny seminariesatsning: ”Dags att lyfta cykelns roll i samhället”

Foto: Petter Blomberg/VätternrundanFoto: Petter Blomberg/Vätternrundan

Nu tar Vätternrundan Cykelveckan ett steg vidare. Forum Vätternrundan är en ny satsning under Cykelveckan, där cykelns roll i samhället ska lyftas och diskuteras i en rad branschseminarier.
– Vätternrundan är den naturliga samlingspunkten för cykelfrågor i Sverige, säger vd Oskar Sundblad. Vi ser att vi har en roll i att skapa en arena för den här debatten.

Vätternrundan är världens största motionslopp på cykel och loppen under Cykelveckan lockar varje år tiotusentals cykelentusiaster till Motala. Under en vecka i juni är Vätternrundan världens samlingsplats när det gäller cykling.

– Vätternrundan står för folkhälsa, samhällsansvar och ett stort engagemang i cykelfrågor, säger Oskar Sundblad. Är det någonstans vi ska diskutera framtidsfrågor när det gäller cykeln, så är det under Cykelveckan.

– Därför gör vi nu en kraftsamling för att fylla Cykelveckan med högaktuella branschdiskussioner och framtidsfrågor. Forum Vätternrundan ska bli en fysisk mötesplats för beslutsfattare och alla som brinner för folkhälsa, motion, turism och hållbarhet.

Forum Vätternrundan den 12–16 juni ska samla politiker, näringsliv, offentliga aktörer, forskare och inte minst cykelbranschen för samhällsaktuella branschseminarier inom en rad områden. Årets seminarier kommer att handla om allt från barn och ungas rörelse till logistik, säkerhet, turism och grön omställning. Allt med avstamp i cykelns roll.

– Cykeln är lösningen på många av dagens samhällsproblem. Kan vi tänka in cykeln i våra framtidsutmaningar kommer det att ge en bättre folkhälsa på köpet, säger Oskar Sundblad. 

– Veckans seminarieteman har sin grund i aktuell forskning med massor av spännande forskningsresultat, säger Anna Niska, forskningsledare på VTI och föreståndare för Cykelcentrum.

Programmet har redan börjat ta form och det blir en kombination av fysiska seminarier, webinarier och hybridmöten.

– Vi kommer att ha en rad tunga debattörer på plats och ser fram emot spänstiga och givande diskussioner, säger Oskar Sundblad.

Forum Vätternrundan arrangeras i samverkan med Motala kommun och andra partners, som exempelvis Cykelcentrum vid VTI och Sweden by Bike.

– Från Motala kommuns sida ser vi fram emot att Vätternrundan utökar sitt samhällsengagemang och skapar ett forum för kunskapsutbyte i viktiga frågor, säger Mark Henriksson, kommunstyrelsens ordförande i Motala. Det kommer att bli en riktigt spännande cykelvecka.

Aktuell information om Forum Vätternrundan finns på forum.vatternrundan.se/branschseminarium.Om Vätternrundan

Ända sedan Sten-Otto Liljedahl cyklade sin jungfrufärd runt Vättern 1966 har folkhälsomålet varit en tydlig ledstjärna för Vätternrundans arbete. Engagemanget hos organisationen, klubbar, föreningar och samarbetspartner har formerats med tidens vingslag. Forum Vätternrundan är samlingsnamnet för gemenskapen och folkhälsoengagemanget. I en samtid där vi står inför flera stora kriser samtidigt, är det viktigare än någonsin att vi sprider kunskap och lyssnar, men framförallt vågar tänka om och ta nya grepp. Genom att låta folkhälsan vara ledstjärnan i alla beslut, med cykeln och rörelse i vardagen som medel, har vi kommit en bra bit på vägen. Tillsammans skapar vi en tillgänglig och sund plats, att leva, vistas och verka på.


Kontaktpersoner

Oskar Sundblad
VD
Oskar Sundblad

Relaterad media