2021-05-14 08:40Pressmeddelande

Vätternrundan skjuter på svarstid för deltagarna

Foto: Micke Fransson/VätternrundanFoto: Micke Fransson/Vätternrundan

Vätternrundan skjuter på svarstiden för alla som betalat in hela eller delar av startavgiften till något av loppen under Cykelveckan. Den nya svarsperioden är nu 7-13 juni.
- Vi vill ge våra deltagare bättre möjlighet att veta vad som gäller innan de bestämmer sig, säger Oskar Sundblad, marknadschef för Vätternrundan.

När Vätternrundan beslutade att flytta Cykelveckan till 2-5 september fick alla anmälda deltagare sina startplatser flyttade till de nya datumen. Samtidigt fick de deltagare som redan hade betalt hela eller delar av sin startavgift välja vad de ville göra med sin startplats. Valet skulle från början ha gjorts kommande vecka, och det är den perioden Vätternrundan nu skjuter på till 7-13 juni. Samtidigt förlängs sista betaldatum till 20 juni. Bakgrunden är bland annat den höga smittspridningen i samhället.

- Vi vill att alla deltagare ska ha hela bilden klar för sig när de bestämmer sig, säger Oskar Sundblad. Nummer ett för oss är förstås att smittspridning i sin helhet fortsätter att gå ner, vårt ansvar är att erbjuda ett säkert arrangemang.

En annan faktor som kan få konsekvenser för Vätternrundan är förslaget från Folkhälsomyndigheten och regeringen om hur lättnader i restriktionerna ska genomföras.

- Vi är övertygade om att vi kan arrangera ett smittsäkert lopp utan att ha ett deltagartak.

Förslaget som är tänkt att gälla från 1 juni är ett maxantal på 150 personer för den här typen av arrangemang och det är inte realistiskt för vår del. Det skulle betyda en deltagare per 2,1 km i ett lopp som går runt Sveriges näst största sjö, säger Oskar Sundblad.

- Samtidigt verkar det vara fullt möjligt att arrangera lopp igen i september om vaccinationsplanen flyter på och smittspridningen går ned, enligt det senaste beskedet från Folkhälsomyndigheten och Regeringen den 12 maj. Men vi behöver lite mer tid för att kunna ge tydligare besked till deltagarna. Därför har vi valt att skjuta på svarstiden.

Deltagare som är anmälda och har en starttid i Vätternrundan 315 km har fått den flyttad till 3-4 september till samma starttid. Detsamma gäller deltagare som anmält sig till MTB-Vättern som körs den 2 september. När det gäller Halvvättern, Tjejvättern och Vätternrundan 100 km har förändringar gjorts i starttiderna eftersom dessa lopp kommer att gå samma dag, den 5 september.

Deltagare som har betalat hela eller delar av sin startavgift kan under perioden 7-13 juni välja vad de vill göra med sin startplats. Mer information finns på webbplatsen www.vatternrundan.se.


Om Vätternrundan

Vätternrundan är världens största motionslopp på cykel och arrangeras sedan starten 1966 av den ideella föreningen Motala AIF. Årligen deltar ca 36 000 cyklister från hela världen i loppen under Cykelveckan. Vätternrundan innefattar även Halvvättern 150 km, Tjejvättern 100 km, Vätternrundan 100 km, MTB-Vättern, Minivättern och höstarrangemanget Vättern Bike Games. Vätternrundan är en del av den svenska folksjälen. Vätternrundan blev 2013 det första idrottsarrangemanget i Sverige certifierade enligt ISO 20121, standard för hållbarhet vid evenemang.


Kontaktpersoner

Oskar Sundblad
VD
Oskar Sundblad